Genel Kurul İlanı


Tüm Kamu Eczacıları Derneği

 

Derneğimizin 2020 yılı Seçimli 6. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2020 Pazar günü 10:00 – 17:00 saatleri arasında Elite World İstanbul Hotel /Şehit Muhtar Cad. No: 42 Taksim / İSTANBUL’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 12 Nisan 2020 Pazar günü Aynı Saat ve yerde çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda bildirilen gündem ile yapılacaktır.

Yönetim Kurulu

 

Gündem:

1) Açılış,

2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı,

3) Başkanlık Divanının oluşturulması,

4) Çalışma ve Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi,

5) Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

6) Yönetim Kurulunun İbrası,

7) Denetleme Kurulunun İbrası,

8) Tahmini Bütçenin Onayı,

9) Gayrimenkul alımının görüşülmesi,

10) Tüzük Değişikliği,

11) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu Asil ve yedek üyelerin belirlenmesi ve seçimi,

12) Dilek ve temenniler,

13) Kapanış

Share Share