Undergraduate Scholarship


ÜYELERİMİZİN ÇOCUKLARI İÇİN

Amaç: Maddi imkanları dolayısıyla öğrenimine devam etmekte zorluk çeken eczacılık fakültesi öğrencilerine eğitim amaçlı burs verilecektir.

Eczacılık Fakültesi öğrenci bursları için başvurular Fakülte Dekanlıklarına yapılacaktır.

BAŞVURU KABUL KOŞULLARI:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Genel not ortalaması uygun olduğu takdirde en fazla 3 başarısız dersi olan öğrencilerin başvurusu kabul edilmektedir.)

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYECEKLER

 • Vakıf üniversitesi öğrencileri,
 • 25 yaşından büyükler,
 • Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar,
 • Öğrencinin sigortalı bir işte çalışıyor olması

GEREKLİ BELGELER

TÜKED ​i​nternet sayfasından doldurularak, çıktısı alınıp imzalanacak “TÜKED Burs Başvuru Formu” na aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla eklenip dosya halinde elden veya posta yolu ile TÜKED adresine teslim edilecektir.

 • Onaylı Öğrenci Belgesi,
 • Onaylı transkript,
 • Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Tüm aile fertlerinin gösterildiği belge) (e-devlet),
 • Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren Yerleşim Yeri ve Diğer Adres Belgesi (e-devlet) (Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa bu belgenin alınması gerekmemektedir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 • 1 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olmalı ve fotoğraf arkasına ad soyad yazılmalıdır.)
 • “Adli Sicil Kaydı” dökümü (e-devletten alınabilir.)
 • Herhangi bir terör örgütü ile ilişkisinin olmadığına dair beyanı (İlgili form TÜKED resmi web adresinden alınacaktır.)
Ailenin mali durumunu gösteren onaylı belgeler:
 • Çalışan anne, baba için onaylı maaş bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devletten alabilir.)
 • Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
 • Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (e-devletten alınabilir.) (Emekli olmakla birlikte aktif olarak çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
 • Çalışmayan, geliri olmayan anne, baba adına Sosyal Güvenlik Kurumundan geliri/kayıtları olmadığına dair belge (e-devletten alınabilir.) (4A, 4B, 4C)
 • Anne ve baba adına tapu bilgilerini gösterir liste ve listedeki her malın detaylı döküm belgesi (e-devlet)
  Anne ve baba adına araç varsa, araç tescil belgesi (e-devletten alınabilir.) (Anne-baba adına tapu veya araç olmaması durumunda kişinin ismi görülecek şekilde e-devletten veya ilgili kurumlardan belge alınmalıdır.)
 • Aile kirada oturuyor ise kira kontratı örneği.
 • Varsa diğer belgeler:
  • Engelliler İçin Engel Durumunu Gösterir Belge (Geçerlilik Süresi Halen Devam Eden; Sağlık Kurulu Raporu Fotokopisi (Aslı Görülerek) Veya Rehberlik Araştırma Merkezlerinden Alınan RAM Raporu)
  • Yetim, Öksüz Ve Şehit Çocuğu Olan Öğrenciler İçin Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği Veya Ölüm Belgesi

* Anne-baba dışında anane, dede, amca, teyze, kardeş vb.) ailenin geçimini sağlayan diğer aile fertlerinin belgelerinin de yukarıdaki maddelerden hangisine uygun ise o şekilde hazırlanması ve forma eklenmesi gerekmektedir.

ÖNEMLİ NOTLAR

 • TÜKED Burs Başvuru Formu’na eklenecek belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • TÜKED Burs Başvuru Formunun sonunda yer alan Taahhüt, Vicdani Yükümlülük ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Belgesindeki onay ve imzaların eksik olması durumunda yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
 • Değerlendirmeler TÜKED Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak burs komisyonu tarafından yapılacaktır.
 • Burs 1 eğitim öğretim yılı için verilir ve TÜKED Yönetim Kurulu burs verme ile ilgili uygun gördüğü her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.
 • Burslar eğitim-öğretim yılı için aylık 600 TL olarak 9 ay boyunca ödenecektir.
 • Burs başvuruları 2 – 16 Kasım tarihleri arasında ıslak imzalı belgelerin, pdf formatında tuked.tuked@gmail.com adresine gönderilmesi gerekmektedir.

BURSUN KESİLMESİ

 • Burs kabul maddelerinin aksine bir durum saptanırsa,
 • Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı saptanırsa,
 • Adli ceza veya disiplin cezası alması durumunda burs kesilir.

BURSUN İŞLEYİŞİ VE ÖDENMESİ

Burslar;

 • Ekim-Haziran (dâhil) ayları arasında (toplam 9 ay olmak üzere),
 • Her ayın ilk beş günü içinde,
 • Dernek saymanının belirleyeceği veya çalışmakta zorlanmayacağı bir banka şubesine bursiyerlerin adına açılan hesaplara ödenir.

BURSİYERİN TAKİBİ

 • Her bursiyer öğrenciye bir dosya açılır.
 • Tüm belgeleri dosyalanır.
 • Bursu biten öğrencilerin kayıtları güncellenir.

BURSLARIN KARŞILIĞI: 

 • Bursiyerlerin, bursu maddi olarak geri ödemesi söz konusu değildir.

Başvuru Formu için tıklayınız.

Share Share