GENEL KURUL İLANI


GENEL KURUL İLANI

Tüm Kamu Eczacıları Derneği

 

Derneğimizin 2020 /mart ayında yapılması covid-19 nedeniyle ertelenen seçimli  olağan 6’ıncı Genel Kurul Toplantısı 27/03/2021 tarihinde cumartesi günü 10:00 – 15:00 saatleri arasında Eti Mahallesi Celal Bayar Bulvarı No:78 ÇANKAYA/ANKARA adresindeki The Ankara Hotel kongre merkezinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde  03/04/2021 Cumartesi  günü aynı saat ve yerde çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda bildirilen gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.

 

Gündem:

1) Açılış, 

2) Saygı Duruşu, İstiklal Marşı, 

3) Başkanlık Divanının oluşturulması,

4) Çalışma Raporun Okunması ve Görüşülmesi,

5) Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi,

6) Denetleme Kurulunun Raporunun Okunması ve Görüşülmesi,

7) Yönetim Kurulunun İbrası,

8) Denetleme Kurulunun İbrası,

9) Tahmini Bütçenin Onayı,

10) Gayrimenkul alımının ve satımının görüşülmesi,

11) Tüzük Değişikliği,

12) Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu Asil ve yedek üyelerin belirlenmesi ve seçimi,

13) Dilek ve temenniler,

14) Kapanış.

 

 

 

Genel Kurula katılmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki evrakları güvenlik güçlerine göstererek; Genel kurula katılabilirler.

İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Share Share