Genel Kurul Erteleme


Derneğimizin 2020 yılı Seçimli 6. Olağan Genel Kurul 29 Mart 2020 Pazar günü

10:00 – 17:00 saatleri arasında Elite World İstanbul Hotel/Şehit Muhtar Cad. No: 42

Taksim/ İSTANBUL’da,,düzenlenmesi için gerekli hazırlıklar Şubat 2020’den itibaren

tamamlanmıştır.

 

T.C. İçişleri Bakanlığının 16 Mart 2020 tarihli 81 il valiliğine Korona virüsü

tedbirleri konulu ek bir genelge gönderilmesine dair duyurusunda sivil toplum

kuruluşlarının (dernek, vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dâhil

insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin (icra-i

zorunluluk gerektiren yönetim faaliyetleri hariç) 16.03.2020 pazartesi saat 23.59 itibarıyla

geçici olarak erteleneceği ilan edilmiştir.

Açıklanan zorunlu nedenlerden ötürü Tüm Kamu Eczacıları Derneğinin olağan genel

kurul toplantısı, Koronavirüs salgınının seyri, yaşanacak gelişmeler ve resmi

makamlar tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda, Genel Kurulun

gerçekleştirileceği tarih ve yer belirlenerek ayrıca duyurulacaktır. 

 

Tüm Kamu Eczacıları Derneği Yönetim Kurulu

Share Share