5.SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU


Derneğimizin 2017 yılı Seçimli Olağan 5’inci Genel Kurul Toplantısı 3 Mart 2017 Cuma günü saat 17:00-20:00  saatleri arasında Hilton Dalaman Sarıgerme Resort  (Kongre Merkezi) Sarıgerme Turizm Merkezi Ortanca/Muğla’dayapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 10 Mart 2017 Cuma günü aynı saat ve yerde çoğunluğa bakılmaksızın aşağıda belirtilen gündem ile yapılmasına karar verilmiştir.

Tüm Kamu Eczacıları Derneği 5’inci Seçimli Olağan Genel Kurul Gündemi:
1)      Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı,
2)      Başkanlık Divanının Oluşturulması,
3)      Çalışma ve Mali Raporun Okunması ve Görüşülmesi,
4)      Denetleme Kurulu Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
5)      Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
6)      Tahmini Bütçenin Onayı,
7)      Tüzük değişikliği,
8)      Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu Asil ve Yedek üyelerinin belirlenmesi ve seçimi,
9)      Dilek temenniler,
10)     Kapanış.

Share Share